Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering)

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με υποβολή σφραγισμένων προσφορών, με πρωτεύον κριτήριο κατακύρωσής του την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering) του εκάστοτε συνόλου των ψυχικά ασθενών που διαμένουν ή και φροντίζονται στις ΜΨΑ της ΘΕΨΥΠΑ, ως επίσης και τριών εκπαιδευτών, μελών των Θεραπευτικών Ομάδων, ανά ΜΨΑ που διαμένουν ή εργάζονται στις ΜΨΑ της ΘΕΨΥΠΑ».

 

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την Πρόσκληση.