Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗ ΝΕΥΡΩΣΗ

Εισηγητές:
Κανδύλης Δ.

Εισήγηση:
Στρογγυλό τραπέζι με θέμα "NEYPOΨYXOΛOΓlA ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ", 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Βόλος, 18 - 21 Απριλίου, 1991
Αναφορά: σελ. 19 προγράμματος Συνεδρίου

Περίληψη:
Η εισήγηση αποτελούσε ευρεία περίληψη των θεωρητικών νευροψυχολογικών απόψεων για τη λειτουργική οργάνωση των εγκεφαλικών ημισφαιρίων σε νευρωσικά άτομα και περιέχεται στην υπ' αριθμ. 35 αναφερόμενη διατριβή μας. Η λειτουργική ασυμμετρΙα των εγκεφαλικών ημισφαιρίων και η διαφορετική εξειδίκευσή τους είναι απολύτως εξακριβωμένη σε υγιείς. Το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου αντιλαμβάνεται, θυμάται και αντιδρά μ' ένα τρόπο σαφώς διαφορετικό από το δεξιό. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν συμβαίνει κάτι το παρόμοιο και σε νευρωτικούς. Ανασκοπούνται οι σύγχρονες απόψεις για τη λειτουργική οργάνωση των εγκεφαλικών ημισφαιρίων στην νεύρωση, που έχουν προκύψει με τη χρήση διαφόρων νευροψυχολογικών δοκιμασιών και τέλος επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών είναι ενδεικτικά μιας διαφορετικής οργάνωσης των εγκεφαλικών ημισφαιρίων κατά το χρόνο εκδήλωσης της νευρωσικής καταθλίψεως.