ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΔΙΧΩΤΙΚΗΣ ΑΚΟΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΑΣΕΩΣ ΜΑΝΙΑΣ

Εισηγητές:
Νηματούδης Ι., Καπρίνης Γ., Καράβατος Α., Κανδύλης Δ.    

Ανακοίνωση:
VII Congress of the International Society of Greek Neuroscientists, Χανιά, 2 - 5 Σεπτεμβρίου, 1992
Περίληψη: Abstracts VII Congress of the International Society of Greek Neuroscientists, S28, 89

Περίληψη:
Διερευνάται, με τη δοκιμασία της διχωτικής ακοής (λεκτικά σήματα), η ακουστική πλαγίωση (δεξιόχειρων) αρρώστων προ και μετά την υποχώρηση φάσεων μανίας. Κατά την έξαρση της μανιακής φάσης οι άρρωστοι δεν εκδήλωναν την τυπική υπεροχή του δεξιού αυτιού των υγιών λόγω πτώσεως του επιπέδου απόδοσης του δεξιού αυτιού. Η αποδρομή της φάσης συνοδευόταν από αύξηση της επίδοσης του δεξιού αυτιού. Οι αλλαγές αυτές της ακουστικής πλαγίωσης θεωρούνται ότι συνοδεύουν μια υπερενεργοποίηση του δεξιού ημισφαιρίου που δρα ανασταλτικώς επί του αριστερού κατά τη διαδρομή της μανιακής φάσης.