ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔIΧΩΤΙΚΗΣ ΑΚΟΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΝΕΥΡΩΣΙΚΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΧΩΔΗ ΝΕΥΡΩΣΗ

Εισηγητές:
Κανδύλης Δ., Καπρίνης Γ., Καράβατος Α., Νηματούδης Γ.

Ανακοίνωση:
VII Congress of the International Society of Greek Neuroscientists, Χανιά, 2 - 5 Σεπτεμβρίου, 1992.
Περίληψη: Abstracts VII Congress of the International Society of Greek Neuroscientists, S28, 89

Περίληψη:
Ο σκοπός της εργασίας μας ήταν να μελετήσουμε την ακουστική πλαγίωση με τη δοκιμασία της διχωτικής ακοής σε αγχώδεις και καταθλιπτικούς νευρωτικούς. Βάσει της εργασίας μας απετέλεσε η υπ' αριθμόν 35 εργασία (Διατριβή για διδακτορία) του πρώτου εξ' ημών. Από τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι: α) κατά τη φάση της κλινικής εκδήλωσης των νευρωτικών συμπτωμάτων οι καταθλιπτικοί και οι αγχώδεις νευρωτικοί εμφανίζουν μια μετακίνηση της ακουστικής πλαγίωσης προς τα δεξιά, β) κατά τη φάση της υποχώρησης των συμπτωμάτων οι ανωτέρω ασθενείς εμφανίζουν επάνοδο της ακουστικής πλαγίωσης προς αριστερά. Ερμηνεύσαμε τα παραπάνω αποτελέσματα δεχόμενοι ότι η προς τα δεξιά μετακίνηση της ακουστικής πλαγίωσης των ανωτέρω ασθενών κατά την περίοδο της εκδήλωσης των νευρωτικών συμπτωμάτων τους προκύπτει από μια υπερενεργοποίηση του δεξιού ημισφαιρίου του εγκεφάλου τους.